Po co potrzebny ci jest mentor?

  No właśnie…mentoring wg Wikipedii to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.),  zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość,  i nie lękał się iść …