Mojej sąsiadce ten proszek nie pierze…

  Sa8 Premium proszek do prania, który po prostu pierze. Używam go od lat.  Jeśli ten proszek pierze w ponad 80 krajach, bo w tylu krajach działa firma Amway, to dlaczego miałby nie zadziałać dla mnie…. Być może tobie też nie pierze, jeśli go wypróbowałeś oczywiście. Żadnego proszku nie można …