Polska sylwetka lidera MLM

Polska sylwetka lidera MLM

20170118_174214Na polskim rynku pojęcie lidera kojarzy mi się najbardziej  z  Marketingiem sieciowym, ponieważ jest to osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele danej grupy. Cechą charakterystyczną lidera jest to, że ludzie lub organizacje same chcą go naśladować oraz łatwo poddają się jego przywództwu.

Bardziej przystępne dla nas to pojęcie menedżera.  Otóż menedżer  (za p. dr Aliną Vogelgesang)  to osoba posiadająca ogólne pojęcie o działalności biznesowej, potrafiąca kontrolować całość procesów zachodzących w organizacji.  Menedżerowie są postrzegani jako praktycy, czyli osoby umiejętnie zarządzające przedsiębiorstwem.  Menedżer buduje swój wizerunek na nienagannych manierach, umiejętnościach interpersonalnych, szczególne są umiejętności zdobywania sojuszników, od których zależy w znacznym stopniu powodzenie jego decyzji biznesowych.

Dziś skuteczny menedżer, oprócz umiejętności zaprezentowania produktu, powinien posiadać takie cechy jak: umiejętność zjednywania sobie ludzi, profesjonalne myślenie biznesowe, jak również umiejętne przedstawienie korzyści przyszłemu nabywcy czy partnerowi. Współczesny menedżer to osoba, która powinna kształtować procesy biznesowe, politykę przedsiębiorstwa oraz posiadać zdolność kompleksowego spojrzenia na biznes, myśląca perspektywicznie i posiadająca chęć ciągłego uczenia się.

Rozwój przedsiębiorstwa marketingu sieciowego jest ściśle uzależniony od osoby menedżera tworzącego daną organizację.

Skuteczny menedżer MLM ma być przywódcą –  liderem, a nie tylko menedżerem – kierownikiem organizacji. Przywództwo wymaga wspólnego działania dużej sieci ludzi oraz ich motywowania. Są to główne zadania przedsiębiorstwa marketingu sieciowego.

Lider – przywódca jest  jednocześnie architektem, jak również projektantem przyszłości organizacji, który potrafi zobaczyć ogromny rozwój swojej organizacji. Lider jest wizjonerem, eksperymentatorem, przyznającym sobie prawo do popełniana błędów, nastawionym na etykę tworzenia, posiada ożywiony styl życia.

Menedżer natomiast wykazuje się umiejętnościami rozwiązywania problemów, sprawnej administracji, a także nadzoru nad realizacją zadań. Menedżer jest praktykiem, decydentem nie uznającym prawa do błędu, nastawionym na etykę konkurencji o wyważonym stylu życia.

Obok wspólnych atrybutów menedżera i lidera różnią ich odmienne style bycia i funkcjonowania oraz postawy etyczne.

Kilka najważniejszych cech lidera odróżniających go od menedżera to :

– inicjatywa, czyli ogromna chęć działania,

– motywacja, ambicja, energia, wytrwałość,

– potrzeba przewodzenia,

– pewność siebie – liderzy są przekonani o swojej racji, pobudzają innych,

– liderzy rozwijają zdolności poznawcze, gromadzeni i analizowania informacji, wysuwania trafnych wniosków odnośnie przyszłości organizacji .

Najistotniejszym elementem jest  motywacja do bycia przywódcą. Jeśli jesteś członkiem takiej organizacji Marketingu sieciowego musisz mieć silną motywację oraz chęć wypracowania umiejętności przywódczych. Wyraża się to wiarą we własne siły, uporem w dążeniu do wyznaczonego celu, a także potrzebie osiągnięcia wyznaczonego celu. Z silną motywacją związana jest pewność siebie, siła twoich przekonań.

Lider musi być entuzjastyczny – entuzjazm jest cechą, która kieruje myśli ludzi sukcesu na osiąganie celów, chroni przed negatywnym myśleniem, ospałością, utratą koncentracji na celu. Przedsiębiorca MLM  w kontaktach z ludźmi nie może być niepewnym tego, co robi, bo nie wzbudza zaufania ani w osobach, które są już partnerami jak i wśród tych, którzy są potencjalnymi partnerami.  Pamiętaj, że przedsiębiorstwo MLM opiera się na współpracy, a nie konkurencji.

Ważny jest również dynamizm działania, praca w MLM wymaga silnego zaangażowania i systematyczności. W MLM nie ma porażek, są tylko niepowodzenia. Porażka jest wtedy, gdy rezygnujesz z walki o swój sukces w MLM.

W MLM potrzebna  jest wiedza na temat produktów, na temat firmy, na temat budowania relacji z ludźmi.  Ale sama wiedza to za mało. Musi być motywacja oraz inspiracja.

Wiele cech przywódczych można wypracować, musisz być osobą silnie samozdyscyplinowaną. W przeciwnym przypadku nie będziesz odnosił sukcesów w MLM, aczkolwiek możesz być doskonałym klientem, dystrybutorem, ale nie liderem.

Nie wszyscy, którzy rozpoczną współpracę z firmą  Marketingu  sieciowego,  będą liderami. Ale można być liderem na tyle dobrym, zdobyć dostateczne umiejętności, aby zbudować i prowadzić nawet duży biznes. Jest wielu wspaniałych przedsiębiorców w naszym kraju, specjalistów, inżynierów, ekonomistów, wykształconych ludzi na znaczących pozycjach, którzy nie mają talentu ani zdolności oddziaływań międzyludzkich.

Biznesy te działają, rozwijają się, aczkolwiek nie tak efektywnie. Jeśli brak umiejętności oddziaływania z ludźmi, to nie da się z tych biznesów wyciągnąć maksymalnego potencjału.

Dobry MLM ma wbudowany element coachingu, rozwoju osobistego. Każdy musi sobie znaleźć sposób na motywowanie siebie, np. poprzez czytanie książek, obserwację ludzi, którzy odnieśli sukces, choć nie mieli prawa go odnieść, słuchanie  nagrań ludzi, (którzy opowiadaniem swoich historii potrafią zainspirować do działania) – czy też   obserwacje piękna świata. Jest tyle pięknych  miejsc do odwiedzenia.

Jeśli już zapragnąłeś czegoś więcej od życia, to idź dalej tym tropem, buduj dalej  swoje marzenia.  I jeszcze jedna cecha lidera, o której muszę wspomnieć. Bądź mądry i sam decyduj o swoim życiu. Jest mnóstwo ignorantów, którzy idą za ludzką opinią. Sukces natomiast odnosi się, gdy odróżniasz się od reszty. Obranie innej drogi niż wszyscy jest gwarancją sukcesu. Jeśli prześledzisz biografie ludzi sukcesu, to zrozumiesz, że szli oni pod prąd, wbrew temu wszystkiemu co uważa większość ludzi na tym świecie.

 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:
 • Facebook
 • Google Buzz
 • Internetmedia
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • del.icio.us
 • Twitter
 • Poleć
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Grono.net
 • Yigg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge