Edukacja praktyczna – czy warto popełniać błędy?

Wszyscy kończymy jakieś szkoły, jedni kończą swoją naukę na poziomie matury, inni ambitnie startują dalej wierząc, że będąc ludźmi wyedukowanymi osiągną w życiu sukces. Pragniemy być wyedukowani, dziś obserwuje się wręcz pęd do nauki. Poprzestajemy jednak na edukacji tradycyjnej…   Robert Kiyosaki wyróżnia  cztery obszary edukacji:  edukacją mentalną, emocjonalną, praktyczną …

Żywność Modyfikowana Genetycznie – czy jest zagrożeniem?

  Genetycznie Zmodyfikowany Organizm (organizm transgeniczny).  Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego organizmu po to, by uzyskać właściwości, których dany organizm nie posiada w sposób naturalny. Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób naturalny, np pomidor z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, ryż …